trio-de-ases.jpg

Fa un parell de dies coincidirem al carrer Blanqueries. Té la seua gràcia: una foto que és futur immediat. Qüestió d’hores només. Dos alcaldesses i el president de la Generalitat de tots i per a tots.