18 de gener de 2010, dilluns

No, no anirem al dinar que oferirà l’Ajuntament en el «Huerto de Santa María» de el Puig als empleats i empleades municipals, «en honor del Santo Patrón de Rocafort, San Sebastián»

Declinem «la invitació» del senyor alcalde perquè la cita, a hores d’ara, resulta inexplicable; i perquè, a més, en una situació com l’actual, estem convençuts de que els diners que l’Ajuntament desembutxacarà per eixe dinar (al voltant de 4.000€), i els més de 10.000€ que ja se’n gastaren en les edicions anteriors (anys 2008 i 2009), molt rebé podrien destinar-se a altres despeses molt més urgents, fins i tot per als propis treballadors municipals.

No hi ha raó que explique per què és possible amollar més de 4.000€ en un dinar, tot i que l’alcalde decidí suprimir la tradicional felicitació Nadalenca que reunia a tot el col.lectiu d’empleats municipals, tant en l’any 2008 com en 2009; i eliminar, també en 2008 i enguany passat, la cistella que rebien els mateixos treballadors, justificant-se en raons econòmiques.

Ni motius pressupostaris, ni crisi econòmica: ¡s’ha acabat el bròquil!

Honestament, a mi em sembla que els homes i les dones que treballen en l’Ajuntament agrairien molt més que eixe pilot de diners es destinara a assumptes que els afecten molt directament: la negociació d’un Conveni laboral (que no en tenen des del 1992), més Formació especialitzada, un ajustament de les retribucions que elimine d’una volta per totes les diferències entre persones que ocupen un mateix lloc de treball, la convocatòria pública de noves places necessàries, una Plantilla rigorosa exenta de l’alt nivell de temporalitat «discrecional», etc., etc.

Sé que les nostres són raons de gestió política dels recursos públics, però eixes i no altres són per les quals seguim treballant.