21 de maig de 2010. Divendres

Estem en plena campanya per a retre comptes davant d’Hisenda.

De la nostra dedicació a l’ajuntament, els regidors i regidores socialistes hem rebut aquestes quantitats en tot l’any 2009, que corresponen a les nostres assitències individuals a plens i comissions (25€/ple; 18€/comissió):

 1. Amparo Sampedro:   283€   Retenció IRPF:   79,24€   Líquid:   203,76€
 2. Mª Ángeles Cortés:    211€   Retenció IRPF:   59,08€   Líquid:   151,92€
 3. Ricardo Pérez:           254€   Retenció IRPF:   71,12€   Líquid:   182,88€
 4. Mª Pilar Núñez:        308€   Retenció IRPF:   86,24€   Líquid:   221,76€
 5. Luís Linares:              265€   Retenció IRPF:   74,20€   Líquid:   190,80€

                                                  _____

                              Total:       1.321€

(Font: Certificats de retencions personals. Ajuntament)

Els regidors i regidores de l’equip de govern (PP), han rebut, aproximadament, les següents qüantitats com a salaris bruts durant l’any 2009 (tant si van com si no van). Cal assenyalar que s’augmentaren l’IPC a partir de gener, i el 1r. de julio es van reduir el sou un 10%

 

 1. Sebastián Bosch (alcalde):       47. 436€
 2. Agustín Aliaga:                            11.496€ 
 3. Alejandro Llácer:                      11.496€  
 4. Javier Almela:                            11.496€
 5. Ana Llorens:                               11.496€
 6. Jesús F.Quiñonero:                  11.496€

                                                                      _______

                                                  Total:    104.916€

(Font: Pressupost municipal de 2009. Document públic)

Nota: la portaveu del PP, Carla Navarro, «renuncià» oficialment al seu sou en novembre de 2007, després que en el ple del 26 d’octubre li advertirem que no podia cobrar dos salaris de l’administració pública, i ú d’ells per dedicació exclussiva, com havia estan fent durant els anys anteriors.

Anuncio publicitario