4 de juny de 2010.  Divendres

L’alcalde ha publicat uns nous plecs de condicions econòmiques  per a obtenir la concessió de la cafeteria de la plaça d’Espanya; la publicació consta en el Butlletí Oficial de la Província del 2 de juny (núm. 129)

Recapitule:

l’últim dia del termini per a presentar ofertes, dijous 27 de maig, se’n presenta una. Dos dies més tard (dissabte 29), el mateix ofertant renuncia per escrit perquè considera excessives les pretensions econòmiques.

Dimarts 1r. de juny se celebra ple ordinari, i l’alcalde confirma que l’únic aspirant ha retirat l’oferta, però no diu que hi ha nous plecs. Al s’endemà, els publica, i el nou preu mensual és de 1.525,50€

Hui mateix he tornat a demanar els expedients perquè, i vull recordar-ho, estic autoritzada per l’alcalde (decret de l’alcaldia) sempre que el secretari de la corporació no tinga massa treball (¿?). Parle amb el secretari i m’assegura que ell no té problema, però que torne a demar-li-ho per escrit a l’alcalde … no té sentit!

Si l’alcalde s’escuda amb ell, i ell amb l’alcalde … què és el que està passant de veritat?

Anuncio publicitario