Dimarts 2 de març de 2011

Ha vençut el mes de gener i ha vençut el mes de febrer; a hores d’ara, del pressupost de 2011 encara no en tenim ni notícia.

Tant Bosch (16 anys d’alcalde) com el regidor Llácer (8 anys de regidor d’Hisenda), saben que la seua obligació (mínima) és presentar el pressupost de l’exercici abans del 31 de desembre de l’any anterior…

No sé a què dediquen el temps que els paguem  tots els veïns; però si en fem comptes, només perquè existixca aquest equip de govern -tot siga dit- estem malbarant més de 130.000€ a l’any…

I què creuran que és servir al poble?