Divendres 25 de gener de 2013

 

Que els xiquets i xiquetes del poble pogueren acudir als centres públics i concertats de Godella amb més avantatges en la baremació que els veïns de València o d’altres pobles més allunyats, era una petició de moltes famílies de Rocafort.

Tot i que la sol.licitut a la Conselleria havia de fer-la el Consell Escolar Municipal, com així ens informaren des de la pròpia Direcció general verbalment i per escrit, i encara no podia constituïr-se eixe òrgan, tirarem endavant amb un acord plenari promogut pel regidor d’IxR.

 Ahir va arribar l’autorització dirigida al president/a del Consell Escolar Municipal (?) que permetrà que les sol.licituts de les famílies de Rocafort, per a centres educatius de Godella, siguen valorades al criteri de zonificació com d’àrea límitrofe i serà efectiu per al curs escolar 2013-2014.

 

Objectiu aconseguit!