Diumenge 25 de gener de 2015

Des de l’any 2008 i fins el 2012, la commemoració que l’Ajuntament feia del dia de sant Sebastià jo l’anomenava la festa del “santo patrón”.

Nosaltres en aquells quatres anys treballabem en l’oposició i assitirem per primera i única volta a la festa del “santo patrón” del gener de 2008.

No sabíem amb què anavem a trobar-nos i encara ara ho recordem com una de tantes barbaritats que poguerem comprovar de primera mà.

Hi havia dinarot a un restaurant prestigiós; es convidava els empleats municipals, encara que no tots hi anaven. També els membres de Protecció Civil (la gran majoria d’ells sense cap relació amb el poble) i el seu cap que vivia a la Núcia (Alacant), i a qui li pagaven també, a ell i a la seua dona, el quilometratge (320 quilòmetres), l’autopista, la nit de l’hotel i les “dietes”; és a dir, cafenets, sopars i qualsevol altra cosa que els venia de gust. 

A eixe dinar, estaven convidats també els presidents d’algunes associacions del poble, que no totes, i amistats personals dels que manaven (perquè aixó era el que feien: manar, no governar)

I tot a costa del pressupost municipal.

Recorde -recordem els regidors de l’oposició socialista que anarem aquell gener de 2008 per primera i única volta- el lloc que ens reservaren: a soles, enmig de la sala i a una taula per a déu comensals on només ens havíen col.locat als quatre regidors socialistes que anarem.

Va ser un càstig per les nostres denúncies davant els abusos que havíem descobert d’aquell govern municipal ja durant els primers set mesos que portàvem a l’ajuntament com a regidors en l’oposició. I també una “prova” a la qual els que manaven someteren els treballadors per “controlar” qui gossava i qui no a arrimar-se a nosaltres.

A la taula presidencial se’n reien: aixó també ho recorde.

Ja no tornarem, clar! La festa del “santo patrón” de l’any 2008 va costar al voltant de 7.000€, sense comptar el pagament de la “visita” del cap de Protecció Civil i la seua senyora. I la “festa” continuà en gener de 2009, 2010 i 2011 i any rere rere any la factura més grossa.

“Oh tempora, oh mores!”, com deia el clàssic.

 Hui Rocafort celebra el dia de sant Sebastià, patró del poble.

Passem un bon dia!