Buscar

Blog de Amparo Sampedro Alemany

ESCRIBIR PARA PENSAR

Etiqueta

Generalitat

#Rocafort: +Educació

Parlar d’Educació a Rocafort, és parlar d’una de les àrees que més ha millorat al llarg d’aquestos quatre anys.

En arribar a l’Ajuntament, l’estiu de 2011, ens trobarem amb tres greus problemes:

1. Inversions (obres)

2. Personal 

3. Falta de regulació dels serveis

1.- INVERSIONS

Les obres de la nova Escoleta infantil municipal havíen d’haver-se acabat abans de Nadal de 2010. L’apatia del govern municipal del PP paralitzà les obres en setembre de 2010 encara que els diners se’ls ingressà el Govern d’Espanya un any abans (Plan E)

L’estiu de 2011 mamprenguerem les obres; a principis de 2012 dotarem les instal.lacions, tramitarem i obtinguerem la homologació del centre escolar (durant tots els anys que l’Escoleta -la Guarderia, com la tractava el govern municipal del PP- estagué a la Casa de Cultura, les aules no estaven totes homologades com tampoc ho estava la resta de les seues instal.lacions), comprarem nous els joguets i tot el material escolar  (el que s’havia estat gastant a la “Guarderia” de la Casa de Cultura no tenia les garanties de seguretat ni estava homologat) La nova Escoleta Infantil municipal la inauguraren els xiquets i xiquets el curs 2012-2013.

Pel que fa al CEIP Sant Sebastià, a primeries de setembre del 2011 reconsiderarem juntamet amb la direcció del centre el projecte de renovació dels patis que estava pendent des del 2009; un projecte que desconeixien tant la direcció com els mestres i l’AMPA. Ajustarem el projecte a les seues necessitats i durant l’estiu de 2012 ferem les obres que també inclogueren la renovació dels serveis higiènics del gimnàs. Immediatament, construírem la valla que portava anys oberta sobre la sèquia i tot seguit no hem parar d’invertir per suplir l’abandó de la Generalitat.

2. PERSONAL

El personal de la “Guardería” (com el govern municipal del PP la nomenava) estava sotmés a contractes que podien o no renovar-se segons els convenia personalment a l’acalde i al regidor responsable d’eixe serveiAlejandro Llácer. Ni tant sols era necessari que el contracte acabara, ells les acomiadaven en qualsevol moment si no es plegaven a les ordres que eixien d’aquell contenidor de nòmines en el qual havíen convertit la Casa de Cultura.

Evidentment, ni aplicaven criteris de mèrit, ni de capacitat ni de publicitat. El criteri únic era: “O estás conmigo, o estás contra mí. Roma no paga a traidores”

A l’ Escoleta manaven (sí, manaven perquè ni sabien ni podien dirigir-la) dos persones sense titolació acadèmica per fer-ho. L’una, la “jefa”, amb el certificat mínim d’escolaritat i l’altra, la seua “ajudanta”, amb el títol de tècnic d’educació infantil que obtingué anys després.

La “jefa” conseguí una baixa mèdica, precíssament el dia d’abans de la constitució de l’Ajutament l’11 de juny de 2011 (i després d’organitzar-li eixe mateix dia, 10 de juny, una festa al govern municipal del PP amb càrrec a l’ajuntament). Una baixa que esdevingué amb el temps en una “incapacitat absoluta”.

L’estiu de 2011, tots els contractes de l’Escoleta estaven vençuts i havíem de triar: o renovació en frau de llei (com estaven tots) o selecció provisional amb Tribunal. I optarem per una selecció amb Tribunal i concurs de mèrits mentres poguerem convocar les oposicions.

Ara, l’Escoleta compta amb professionals que han demostrat la seua vàlua en una oposició pública on el mèrit i la capacitat han estat avaluats per un Tribunal independent, per damunt de qualsevol altra consideració.

3. REGULACIÓ DELS SERVEIS QUE ES PRESTEN

L’estiu de 2011 haguerem de revisar també les vergonyoses llistes d’accés dels xiquets i xiquetes per al curs 2011-12, que havien deixat enllestides la “jefa”, “l’ajudanta” i Llácer&Bosch.

A l’any següent ja existien unes Bases d’accés públiques, amb criteris objectius i aprovades per l’Ajuntament d’acord amb el que estableix la Conselleria d’Educació (mai fins eixe moment havíen existit; el que funcionava era el desig personal d’unes (la “jefa” i “l’ajudanta” i dels altres, Llácer&Bosch)

L’homologació de l’Escoleta en 2012 significa que totes les famílies tenen una part del cost garantit per la Generalitat i que l’Ajuntament n’assumix la resta quan les famílies no poden; que hi ha una programació avaluada per l’organisme educatiu competent, que tot el Personal compta amb la titolació acadèmica que cal, que les instal.lacions estan revisades per la Conselleria, que tots els xiquets i xiquetes tenen una assegurança personal (i no com passava abans, que les criatures només estaven assegurades de gener a juny); que l’accés està regulat i és públic; que hi ha un Reglament intern aprovat per l’Ajuntament…

S’han resolt el problemes, s’han ampliat els recursos malgrat que el Govern d’Espanya ha posat tots els impediments raonables des del 31 de desembre de 2011.

És possible fer-ne més i ho farem com més prompte ho permeta un nou Govern a la Generalitat i a Espanya.

#Rocafort: hoy jueves, pleno ordinario de marzo

Jueves, 26 de marzo de 2015

 

Esta tarde a las 8, se celebrará el pleno ordinario del mes de marzo; el penúltimo de este mandato municipal.

Se estudiará la adhesión de Rocafort a la Red de Ciudades Machadianas, en este caso a propuesta por IxR; y la modificación de créditos (traslado de dinero de unas aplicaciones presupuestarias a otras), también a propuesta de IxR, para ampliar aplicaciones presupuestarias del área de Acción Social.

Además, por *despacho extraordinario, se estudiará otra modificación de créditos para cumplir con la aportación municipal que se requiere para atender el nuevo Taller de Empleo; también se planteará al pleno la ratificación de la solicitud a la Generalitat para la puesta en marcha de dicho Taller.

Una vez finalizada la sesión, como siempre, los vecinos y vecinas tendrán el uso de la palabra.

Nos vemos esta tarde a las 20h, en el salón de plenos del Ayuntamiento.

 

*Nota:

Debe tramitarse por despacho extraordinario, el asunto que no haya sido dictaminado previamente en comisión. Su inclusión en el Orden del Día, para poder ser debatido y tratado en el pleno, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los concejales; es decir, la mitad más uno de quienes componemos el pleno (6 + 1)

En este caso, aunque el expediente no estaba finalizado a causa del plazo tan corto determinado por la Generalitat, tanto el interventor municipal como yo misma informamos del asunto y de su trámite extraordinario a los concejales que asistieron a la comisión de Hacienda.

#Rocafort: más Formación y Empleo

Jueves 19 de febrero de 2015

 

El pasado 5 de febrero la Generalitat publicó por fin la Orden para poder solicitar nuevos Talleres de Empleo. Las condiciones han cambiado, pero el Ayuntamiento sigue apostando por programas de Empleo y de Formación que permitan la inserción laboral de personas desempleadas.

En esta ocasión, la Generalitat reduce el número máximo de alumnos por Taller a 8; reduce a 6 meses la duración del mismo y reduce la percepción económica mensual de los participantes al SMI.

Esas son las nuevas condiciones que la Generalitat impone para uno de los programas fundamentales de su competencia: los Talleres de Empleo. Recortes en toda regla que afectan directamente a los colectivos más vulnerables: jóvenes, desempleados mayores de 45 años y mujeres.

El Ayuntamiento ha presentado un proyecto dirigido a la formación en Jardinería y otro a la formación en Limpieza profesional de edificios y espacios.

 

#Casa del Poble de Rocafort: hoy con @EvaMartinezRuiz

Jueves 5 de febrero de 2015

 

La diputada socialista @EvaMartinezRuiz ha dedicado buena parte de su tiempo a investigar la política de grandes eventos que han llevado a cabo los gobiernos autonómicos presididos por Zaplana, Camps y Fabra.

Sí, esas acciones espléndidas que mantuvieron extasiados (anestesiados, diría yo) a centenares de miles de valencianos durante años porque nos iban a “situar en el mapa”, mientras que la realidad iba por otros derroteros bastante más viles.

La labor concienzuda y responsable de una diputada, de @EvaMartinezRuiz, ha hecho posible que la venta de Valmor y la F-1 esté ya en sede judicial. 

No ha estado sola, en las Cortes Valencianas hay un buen número de diputados y diputadas que se han dejado la piel para que no solamente la sociedad valenciana, sino también la española, descubriéramos el mapa de la vergüenza en el que nos ha situado un gobierno irresponsable; cómo se ha producido el vaciado de las arcas públicas y las soluciones que esta situación exige.

Esta tarde, a las 19,30h en la Casa del Poble, charlaremos con @EvaMartinezRuiz; porque escuchar de primera mano la situación en la que se encuentra la Generalitat nos ayudará a comprender la importantísima labor que los valencianos tenemos por delante.

Os espero a todos

#Rocafort: hoy pleno ordinario

Jueves, 29 de enero de 2015

Hoy último jueves del mes y Pleno Ordinario a las 8 de la tarde.

En la última sesión, el pasado 22 de diciembre, la mayoría absoluta de la Corporación formada por los concejales de la oposición votó en contra del proyecto de Presupuesto que el gobierno municipal presentó para el año 2015 y las consecuencias no son inocuas.

El expediente del Presupuesto municipal contiene, entre otros: los documentos que señalan los Ingresos y los Gastos previstos, los informes favorables de la intervención y de la secretaría municipales acerca de su viabilidad económica y legal, la especificación de las Inversiones que van a llevarse a cabo, el Anexo de Personal que avala las obligaciones contraídas en ese Capítulo y las *Bases de Ejecución del Presupuesto.

La entrada en vigor el 1 de enero de 2014 de la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la administración local (LRSAL), supuso una drástica reducción de las competencias de los ayuntamientos de municipios pequeños como el nuestro. La Generalitat dictó órdenes contradictorias respecto al procedimiento que debía seguirse para seguir prestando determinados servicios como la concesión de ayudas, que alargaron innecesariamente la solución de los problemas que la nueva ley estaba provocando.

En Rocafort, varias personas se vieron perjudicadas en 2014 por ese despropósito.

En las Bases de Ejecución del Presupuesto que propusimos para 2015 se resolvía esa situación y las 31 personas afectadas tenían garantizado el cobro de sus ayudas.

Hoy volveremos a defender la necesidad de atender los derechos de esas personas y será el Pleno el que decidirá.

 

 

*Bases de Ejecución: reglamentan cómo se ejecuta el Presupuesto. Cómo y en base a qué se establecen los requisitos y se describen las circunstancias familiares, sociales y económicas para acceder a todas las ayudas del área de Acción Social (de emergencia, Cheque-bebé, Bono Metro Jóvenes, Carné de Conducir para desempleados, etc.); y muchas otros detalles que tienen que ver directamente con el Presupuesto y el modo en el que se distribuye.

 

WordPress.com.

Subir ↑