Dimarts 15 de març de 2011

Divendres 18 de març, és festa local a Rocafort.

La resta d’Ajuntaments de la Comunitat Valenciana decideixen en un plé les festes locals, però a Rocafort les coses són ben diferents.

Ací, l’alcalde decideix per decret, els seus regidors (i regidores) li aplaudixen l’actitut i, ¡damunt!, el Diari Oficial de la CV publicà que l’acord ha via estat aprovat pel plé de la corporació. ¡Im-pressionant!

Hi ha molts veïns que desconeixen que divendres és festa al poble. La web i les publicacions municipals han de servir per informar d’assumptes que afecten a tots; però a Rocafort aixó també és diferent…

O siga, que com l’alcalde no ho fa, vos informe que DIVENDRES 18 DE MARÇ és Festa Local.

A disfrutar de les Falles!

Anuncio publicitario